Tjäna med fönster.

Har du fönster på en bra plats? Förvandla det till intäkter.

Fönstret är värdefullt på en bra plats, oavsett vad ditt företag behöver.
Om du inte behöver dina egna annonser i fönstret, varför inte sälja det till andra? Du annonserar också gratis.
Vi har den enklaste lösningen för att bygga din egen annonsvisning ochsälja annonser automatiskt för dig.

Läs hur det fungerar

Endast för privat annonsering?

Vår lösning är utmärkt även för privata reklamskärmar.
Alla Smart TV-enheter kan användas som visning av fjärrstyrda annonser.

Kolla våra priser